Buscopan 10 tabletek

Cena

 11,89 zł

 
 
Wysyłamy w 24h.
Dostępność: Produkt jest dostępny
Rodzaj: Lek

Tabletki Buscopan – skuteczne wsparcie w bólu brzucha

Ból brzucha to pojęcie niezwykle szerokie, mogące obejmować setki najróżniejszych, szczegółowych odczuć, jak i ich możliwych przyczyn. Jedną z grup dolegliwości, zlokalizowanych w obrębie przewodu pokarmowego, ale i układu moczowego czy dróg rodnych, jest bardzo charakterystyczny ból skurczowy. Wyjątkowo nieprzyjemne uczucie wywołane jest silnymi skurczami mięśni gładkich, znajdujących się na oraz wokół narządów wewnętrznych jamy brzusznej.

W przypadku takich dolegliwości zwykłe środki przeciwbólowe mogą okazać się niewystarczające. Optymalnym wyborem są tu bowiem leki, które łączą w sobie właściwości przeciwbólowe, ale i rozkurczowe. Tego rodzaju farmaceutykiem jest Buscopan.

Buscopan – bezpieczny skład, skuteczne działanie

Substancją czynną tabletek Buscopan jest butylobromek hioscyny, powodujący przede wszystkim wyraźne zmniejszenie napięcia mięśni gładkich. Ponadto substancja ta może działać korzystnie na motorykę przewodu pokarmowego.

Główne działanie substancji aktywnej leku, jakim jest zminimalizowanie skurczy mięśni gładkich, przynosi wyraźną ulgę, zmniejsza lub całkowicie eliminuje ból, a także pozwala wrócić do wykonywania codziennych obowiązków.

Doustne tabletki szybko rozkładają się w organizmie, uwalniając substancję czynną, która pozwala odczuć pożądane efekty w zaledwie kilkanaście minut po przyjęciu leku.

Kto może przyjmować lek Buscopan?

Tabletki Buscopan to lek stworzony z myślą o osobach cierpiących z powodu wszelkiego rodzaju skurczy mięśni gładkich i wywołanego nimi bólu. Są to więc przede wszystkim kobiety w trakcie bolesnej menstruacji, ale także dorośli i dzieci, u których występuje problem kolek jelitowych. Środek ten jest również pomocny w minimalizowaniu uciążliwych objawów, związanych z zespołem jelita drażliwego.

Tabletki należy przyjmować wyłącznie w odpowiednich dawkach, zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty bądź wskazaniami umieszczonymi na ulotce informacyjnej. Należy także pamiętać, aby w przypadku braku poprawy i niemijającego bólu, skontaktować się ze specjalistą.

 

Wskazania

Stosuje się je w łagodzeniu bólów kolkowych, tj. bólów w obrębie jamy brzusznej wywodzących się ze wspomnianych narządów wewnętrznych, których intensywność nasila się i (lub) słabnie i trudno określić ich dokładną lokalizację.

Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego 
(w zaburzeniach czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych 
(w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych, kolce żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w bolesnym miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

 

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) 
Inne składniki leku to: wapnia fosforan, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia rozpuszczalna, kwas winowy, kwas stearynowy, otoczka (powidon, sacharoza, guma arabska, talk, tytanu dwutlenek , makrogol 6000, wosk Carnauba, wosk biały) 
 
 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Zalecana dawka: 
o ile lekarz nie zaleci inaczej: 
dzieci od  6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 1 tabletce, 
dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1 lub 2 tabletki.

Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Nie należy stosować leku Buscopan dłużej niż 3 dni bez porady lekarza. Jeśli pacjent musi stosować Buscopan bez przerwy lub przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
U dzieci powyżej 6 lat Buscopan można stosować jedynie za zgodą lekarza.
U dzieci do 6 lat nie zaleca się stosowania leku Buscopan z powodu dużej zawartości substancji czynnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Buscopan
    W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Buscopan lub zażycia leku przez dziecko poniżej 12 lat, należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza.
    
Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w ustach, zaczerwienienie skóry, trudności 
z oddawaniem moczu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Buscopan
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, nie należy jednak stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Buscopan
Buscopan należy zażywać tylko w razie potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu objawów

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Buscopan
- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
- u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis) – chorobą charakteryzującą się znacznym osłabieniem mięśni, a nawet niemożliwością poruszania się;
- u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon) – znaczne poszerzenie jelita grubego;
- jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ lek zawiera sacharozę (patrz punkt ”Buscopan zawiera sacharozę”).
 

Opakowanie

10 tabletek

Uwagi

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących okolicznościach:
- jeśli pacjent ma choroby serca (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze);
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie;
- jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie;
- jeśli pacjent ma powiększony gruczoł krokowy (prostatę);
- jeśli dolegliwości i bóle brzucha u pacjenta są inne niż występujące w przeszłości, do leczenia których lekarz w przeszłości zalecił Buscopan;
- jeśli u pacjenta wystąpił nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie różni się od zwykłego bólu lub dyskomfortu związanego ze skurczami;
- jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko nasila się;
- jeśli ból brzucha u pacjenta jest wrażliwy na dotyk (boli, gdy ktoś dotknie brzuch - bolesność uciskowa);
- jeśli pacjent ma gorączkę;
- jeśli pacjent ma nudności lub wymioty;
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze, czuje, że zaraz zemdleje;
- jeśli  w kale pacjenta występuje krew;
- jeśli pacjent zauważy u siebie niespodziewane zmiany rytmu wypróżnień, np. biegunkę;
- jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł;
- jeśli pacjent obecnie stosuje inne leki z powodu bólów i skurczów w obrębie brzucha, przepisane mu przez lekarza.
    
Jeśli u pacjenta występuje lub występował którykolwiek z wyżej wymienionych objawów lub stanów chorobowych, nie powinien zażywać leku Buscopan bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu ustalenia przyczyny dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Pacjent powinien przerwać stosowanie leku Buscopan i skontaktować się z lekarzem
- jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin lub będzie trwać dłużej niż 3 dni;
- jeśli wystąpi bolesność uciskowa brzucha;
- jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie z odbytu lub występują nawracające krwawienia;
- jeśli wystąpią jakiekolwiek dodatkowe objawy.

Buscopan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem zażywania leku Buscopan należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania następujących leków:
- trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);
- leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergicznych);
- leki przeciwpsychotyczne (zmniejszające objawy psychotyczne chorób psychicznych);
- leki beta-sympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca i (lub) astmy);
- chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca);
- amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);
- dizopiramid (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca);
- inne leki cholinolityczne, takie jak ipratropium lub tiotropium (stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub związki podobne do atropiny;
ponieważ Buscopan może nasilać działanie tych leków.

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu metoklopramidu (stosowanego w leczeniu wymiotów, nudności lub dolegliwości żołądkowo-jelitowych), ponieważ może wystąpić osłabienie działania leku Buscopan oraz działania metoklopramidu.

Ciąża,  karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zaleca się unikanie stosowania leku Buscopan w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn. Brak zaleceń dotyczących stosowania leku Buscopan i prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Buscopan zawiera sacharozę
Jedna tabletka powlekana zawiera ok. 41,2 mg sacharozy, co odpowiada 411,8 mg sacharozy 
w przypadku maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Nie stosować leku Buscopan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach - pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opinie klientów

Dodaj swoją opinię

Opiniujesz: Buscopan 10 tabletek

Jak oceniasz ten produkt?*

Cechy produktu

Producent

Opakowanie

10 tabl.

EAN

5909990361816
Logo Tpay

Kategorie