Zezwolenie

Podmiot prowadzący:

Stefańczyk Spółka Jawna

93-218 Łódź, Tyrmanda 4

NIP: 7282613992

REGON: 100197904

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS 0000256607 

zezwolenie Nr FŁ-VII-4010-785/A/10
Zezwolenie wydał:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Fabryczna 25

90-331 Łódź

tel: (0-42)630-21-71

e-mail: sekretariat@lwif.plGłówny Inspektorat Farmaceutyczny

Krajowy Rejestr Aptek


 


© 2016 aptekarosa.pl Wszystkie prawa zastrzeżone