Zezwolenie

Podmiot prowadzący:

Stefańczyk Spółka Jawna

93-218 Łódź, Tyrmanda 4

NIP: 7282613992

REGON: 100197904

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS 0000256607 

zezwolenie Nr FŁ-VII-4010-501/A/06

 

Zezwolenie wydał:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Fabryczna 25

90-331 Łódź

tel: (0-42)630-21-71

e-mail: sekretariat@lwif.pl

 


 

 

 


Akceptujemy:
Logo Tpay Logo Tpay

Kategorie