Ochrona danych osobowych

                                                                                                                              Łódź, dnia, 25. 05. 2018 r.

 

Informacja o Twoich danych

(Skrócony wyciąg z polityki przetwarzania danych osobowych)

  

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Polityka prywatności ma na celu poszanowanie praw i swobód obywatelskich każdego interesariuszu – klienta – pracownika Stefańczyk Spółki Jawnej (dalej Spółka) w Łodzi.

 Szanowny interesariuszu - kliencie - pracowniku 25 maja 2018 roku   obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku:

Administratorem Twoich danych będzie firma Stefańczyk Spółka Jawna. Nad ich właściwym i bezpieczny przetwarzaniem oraz przechowywaniem czuwał będzie inspektor danych osobowych (IOD) powołany w Spółce oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Szanowny interesariuszu - kliencie – pracowniku   uprzejmie informujemy, że Stefańczyk Spółka Jawna Twoje dane osobowe,  pozyskuje  w celu prowadzenia działań związanych z:

{C}1. {C}zatrudnieniem,

{C}2. {C}wykonywaniem działań wynikających z ustawy prawo farmaceutyczne,

{C}3. {C}realizacją zlecenia/umowy na dostawę,

{C}4. {C}zakupem/sprzedażą  artykułów lub dóbr materialnych  itd.,

będzie przetwarzał, przechowywał i chronił przez czas/okres i w zakresie niezbędnym do prowadzeniu działań wymienionych w punktach 1-4.

Będzie również Twoje dane osobowe udostępniał innym instytucjom lub urzędom zgodnie z  nakazem i wymogami prawa.

 

Szanowny Interesariuszu - kliencie – pracowniku jednocześnie informujemy, że zawsze masz prawo nie przekazać Spółce swoich danych osobowych, a jeśli już te dane osobowe przekazałeś to masz prawo złożyć sprzeciw, co do ich przetwarzania i przechowywania oraz żądać wykreślenia/usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów materialnych Spółki, w tym elektronicznych.

Złożenie sprzeciwu, co do przetwarzania oraz przechowywania i chronienia Twoich danych osobowych z żądaniem ich wykreślenia/usunięcia z zasobów materialnych Spółki jest równoznaczne z zaniechaniem działań wymienionych w punktach 1-4.

Jednocześnie informujemy, że serwis obsługujący stronę Spółki  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do poprawnego działania strony oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik / internauta może samodzielnie zmienić ustawienia plików cookies w swoim urządzeniu, dostosowując je do własnych potrzeb. Brak zmiany oznacza akceptację dla stosowania na danej stronie cookies oraz jej polityki prywatności.

                                             

Klauzula informacyjna

dotyczy przetwarzanie danych osobowych w firmie Stefańczyk Spółka Jawna

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Stefańczyk Spółka Jawna

93-218 Łódź, ul Tyrmanda 4; apteka ROSA w Łodzi przy ul. Tyrmanda 4

Telefon:  48 42 255 07 60

e-mail: mstefanczyk@poczta.fm

 Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

 

Informuję, iż:

{C}1.      Firma Stefańczyk Spółka Jawna wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD)

IOD jest Pan/Pani: Wojciech Tomaszewski

telefon kontaktowy: + 48 34 255 07 60, kom 698 988 343

e-mail kontaktowy: mstefanczyk@poczta.fm

e-mail kontaktowy: w_tomaszewski@o2.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Stefańczyk Spółka Jawna.

 

{C}2.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

{C}·      wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

{C}·      prawidłowego i niezbędnego  wykonania umowy/usługi mającej charakter handlowy, w tym uruchomienie działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

{C}·      wykonywania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa;*

(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

{C}·      realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Stefańczyk Spółka Jawna, w szczególności*:

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży;

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 

{C}3.      Pani/Pana dane zostały pozyskane:

{C}·      w ramach wykonywania umowy/zamówienia o charakterze handlowym/usługowym,*

{C}·      ze źródeł publicznie dostępnych,*

{C}·      przekazane z własnej i nieprzymuszonej woli aplikując o zatrudnienie

i obejmują:

-   imię i nazwisko,*

-   datę urodzenia,*

-   adres zamieszkania,*

-   PESEL,*

-   płeć,*

-   nazwę firmy,*

-   dane teleadresowe, e-mail,*

-   informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej,*

{C}4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

{C}·      upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Stefańczyk Spółka Jawna,

{C}·      podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – kadrową,  organizacyjną i techniczną firmy Stefańczyk Spółka Jawna,

{C}·      instytucje i urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

{C}5.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciw wobec ich przetwarzania, a z chwila  zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą lub przez okres zgodnie z nakazem i wymogami prawa;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

{C}6.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

 Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

 


Akceptujemy:
Logo Tpay Logo Tpay

Kategorie