Kategorie produktów
z krótką datą
Woda utleniona AMARA 100g

Woda utleniona AMARA 100g

WYSYŁKA JUTRO!

Rodzaj produktu: Lek

Cena jednostkowa: 2.49 zł za 100 g

Roztwór nadtlenku wodoru posiada właściwości bakteriobójcze, odkażające, odnawiające i wybielające.
 

Wskazania

Woda utleniona – WODORU NADTLENEK 3% (Hydrogenii peroxidum 3%) – Do przemywania ran jako środek odkażający. Rozcieńczony roztwór stosowany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

Do przemywania ran jako środek odkażający. Rozcieńczony roztwór stosowany jest również do płukania jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.
 

Skład

Hydrogenii peroxidum 30% (stabilizowany chemicznie) 10g, Kwas 1-hydroksyetano-1, 1-difosfonowy, Pirofosforan disodowy, Woda oczyszczona do 100g.
 

Dawkowanie

Na skórę do przemywania ran stosować w postaci nierozcieńczonej. Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 1 łyżkę wody utlenionej (5 ml) w szklane wody (250 ml).
 

Przeciwwskazania

  • Ostre, wrzodziejące zapalenia dziąseł i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.
  • Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku
  • Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Unikać kontaktu z oczami.

Opakowanie

100 g
 

Uwagi

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Dzieci i młodzież:
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u dzieci.

Lek Woda utleniona a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotychczas nie odnotowano interakcji Wody utlenionej z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Produkt nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Woda utleniona może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W miejscu zastosowania może wystąpić, krótkie, przemijające pieczenie. Częste stosowanie do płukania jamy ustnej wywołuje podrażnienie błony śluzowej.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu + 48 22 49 21 301, nr faksu + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 

Inni kupili również