ERG CleanSkin płyn do dezynfekcji 5 L Boryszew

Cena

 139,99 zł

 
 
Dostępność: Produkt jest dostępny
Rodzaj: Produkt biobójczy
EAN: 5900986930061

ERG CleanSkin płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni

Wskazania

Płyn o działaniu wirusobójczym

Właściwości
przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami, a także w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania.

Sposób użycia:  

W przypadku higienicznej dezynfekcji rąk nanieść 3 ml płynu na dłonie, wcierać dokładnie przez 30 sekund, odczekać do całkowitego wyschnięcia. • W przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk wcierać 3 ml płynu przez 3 minuty i czynność powtórzyć. Preparat stosować na czyste dłonie. - Nanieść na całą dezynfekowaną powierzchnię, odczekać 60 sekund i wytrzeć do sucha.

Skład
Substancja czynna: Etanol 720 g/kg, CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6

Ważne informacje

W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez około 20 minut dużą ilością woc trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia ze względu r niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się z lekarzem. Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego r świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza. • W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia dużą ilość wody, natychmia skontaktować się z lekarzem. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źród ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. N palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych. Chronić przed dziećmi.

Opakowanie

5 litrów

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Płatośći BLIK Płatności DotPay Płatności kartami kredytowymi
  • Leki i suplementy
  • Przeziębienie i grypa
  • Odporność
  • Art. higieniczne
  • Sprzęt medyczny
  • Dziecko
  • Uroda
  • Erotyka
  • Krótkie daty