Hevipoint 200 mg 30 tabletek

Cena

 14,17 zł

 
 
Dostępność: Ostatnie sztuki
Rodzaj: Lek
EAN: 5909991382889

Skład:

Substancją czynną leku jest acyklowir. Jedna tabletka zawiera 200 mg acyklowiru.-Pozostałe składniki leku to:celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Opakowanie:

30 tabletek


Wskazania:

Lek Hevipoint, 200 mg, tabletki zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir -syntetyczny lek przeciwwirusowy, który hamuje namnażanie się wirusów grupy Herpes. Lek Hevipoint 200 mg, tabletki jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych.Lek Hevipoint 200 mg, tabletki może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Działanie:

Substancją czynną leku jest acyklowir, który hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

 

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli -Lek Hevipoint należy stosować doustnie w dawce 200 mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni. W przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie poprzedzającym wystąpienie objawów zwiastunowych, czyli świąd, pieczenie, uczucie napięcia lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku u pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek.W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min, o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz, który odpowiednio dostosuje dawkę leku (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).W czasie leczenia należy pić dużo płynów. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Należy zachować ostrożność stosując lek Hevipoint u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Podczas stosowania leku Hevipoint pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni pić duże ilości płynów .W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.) o sposobie dawkowania acyklowiru może zadecydować wyłącznie lekarz. U takich pacjentów, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku do 1 tabletki (200 mg) podawanej dwa razy na dobę, co ok. 12 godzin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hevipoint  Acyklowir zazwyczaj nie jest szkodliwy, chyba że stosuje się zbyt duże dawki przez kilka dni. Jednorazowe przyjęcie przez pacjenta dawki acyklowiru do 20 g zwykle nie wywołuje objawów zatrucia. Nieumyślne, powtarzające się doustne przedawkowanie acyklowiru przez okres kilku dni połączone było z objawami ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) i objawami neurologicznymi (ból głowy, splątanie).W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Hevipoint należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad.

Pominięcie przyjęcia leku Hevipoint -W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Przeciwwskazania:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek,
 • jeśli pacjent stosuje inne leki mogące uszkadzać nerki,
 • jeśli pacjent ma zmniejszoną odporność(np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV).

 

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • bóle głowy, zawroty głowy,
 • nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
 • świąd, wysypki (w tym nadwrażliwość na światło),
 • zmęczenie, gorączka(wysoka temperatura ciała).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • pokrzywka,
 • przypadki przyspieszonego, rozsianego wypadania włosów(może ono być związane z wieloma chorobami oraz ze stosowaniem wielu leków, jego związek z działaniem acyklowiru nie jest pewny).

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • ciężka, zagrażająca życiu reakcja uczuleniowa (reakcja anafilaktyczna),
 • obrzęk naczynioruchowy (najczęściej występuje w obrębie twarzy, głównie w okolicy warg i powiek, może również dotyczyć języka, głośni lub krtani, przez co może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia),
 • duszność,
 • przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi,
 • zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), białych krwinek (leukopenia), oraz płytek krwi (małopłytkowość),
 • pobudzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, uszkodzenie mózgu (encefalopatia), śpiączka; powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi,
 • zapalenie wątroby,żółtaczka,
 • ostra niewydolność nerek, ból nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Należy poinformować lekarza lub farmaceutę szczególnie wtedy, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
 • cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka);
 • takrolimus, cyklosporyna lub mykofenolan mofetylu (stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów);
 • teofilina (stosowana w leczeniu astmy i innych schorzeń układu oddechowego).

 

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyści stosowania leku u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią ze względu na przenikanie acyklowiru do mleka matki.W okresie karmienia piersią lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

 

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Leku Hevipoint nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Płatośći BLIK Płatności DotPay Płatności kartami kredytowymi
 • Leki i suplementy
 • Przeziębienie i grypa
 • Odporność
 • Art. higieniczne
 • Sprzęt medyczny
 • Dziecko
 • Uroda
 • Erotyka
 • Krótkie daty