Kategorie produktów
z krótką datą
Ibuprom MAX Rapid 400mg 24 tabletki
Ibuprom MAX Rapid 400mg 24 tabletki
Ibuprom MAX Rapid 400mg 24 tabletki
Ibuprom MAX Rapid 400mg 24 tabletki

Ibuprom MAX Rapid 400mg 24 tabletki

WYSYŁKA JUTRO!

Rodzaj produktu: Lek

Cena jednostkowa: 17.85 zł za 1 sztukę

IBUPROM MAX RAPID, to nowy lek na ostre bóle, który zawiera nową postać farmaceutyczną ibuprofenu – jest to postać soli sodowej.
Dzięki temu wykazano, że w badaniach porównujące bezpośrednio 2 tabletki zawierające 256 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego z 2 tabletkami produktu leczniczego zawierające 200 mg ibuprofenu (w postaci kwasu) maksymalne stężenie leku w osoczu było osiągane ponad 3 razy szybciej w przypadku produktu w postaci 256 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego
Oznacza to, że produkt leczniczy zawierający sól sodową ibuprofenu może działać co najmniej 3 razy szybciej niż zawierający ibuprofen w postaci kwasu

DZIAŁANIE:
Lek działa przeciwbólowo na ostre bóle do umiarkowanego i przeciwzapalnie. Ma również działanie przeciwgorączkowe.
 

Wskazania

Ostre bóle różnego pochodzenia, o nasileniu słabym do umiarkowanego:
 • bóle głowy, migrena z aurą lub bez (wraz z objawami dodatkowymi, takimi jak: nudności, nadwrażliwość na światło lub dźwięk); napięciowe bóle głowy; bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne; bolesne miesiączkowanie; nerwobóle; bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Skład

1 tabletka powlekana zawiera: 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) w postaci 512 mg ibuprofenu sodowego dwuwodnego (Ibuprofenum natricum dihydricum). Każda tabletka powlekana zawiera 228 mg laktozy jednowodnej, 44,74 mg sodu.
 

Dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jedna tabletka co cztery godziny. W okresie 24 godzin nie należy przyjmować więcej niż trzy tabletki (maksymalna dawka dobowa 1200 mg w dawkach podzielonych).
Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.
Produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania. Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 

Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:
 • z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie ,
 • u których występowały kiedykolwiek w wywiadzie reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
 • z czynną lub występującą w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
 • z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ,
 • z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA),
 • w ostatnim trymestrze ciąży,
 • ze skazą krwotoczną.

Opakowanie

24 tabletki

Uwagi

Działania niepożądane
Wykaz poniższych zdarzeń niepożądanych zawiera te, które występowały podczas leczenia ibuprofenem w dawkach dostępnych bez recepty (maksymalnie do 1200 mg dziennie), przez krótki czas. Podczas leczenia chorób przewlekłych mogą wystąpić dodatkowe zdarzenia niepożądane.
Zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość ich występowania określono następująco:
 • Bardzo często: ≥1/10
 • Często: ≥1/100, <1/10
 • Niezbyt często: ≥1/1000, < 1/100
 • Rzadko: ≥1/10 000, < 1/1000
 • Bardzo rzadko: < 1/10 000

Częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).
W obrębie każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane przedstawione są według malejącej ciężkości.
Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Działania niepożądane zazwyczaj zależą od dawki; w szczególności ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od zakresu dawek oraz czasu stosowania produktu leczniczego.
Działania niepożądane występują rzadziej podczas stosowania maksymalnej dawki dobowej 1200 mg.
Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z lekami wymienionymi poniżej:
Kwas acetylosalicylowy: Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i ibuprofenu nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych.
Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Pomimo braku pewności, czy dane te można ekstrapolować do sytuacji klinicznych, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego. Uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego.
Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2: Należy unikać równoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ, ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych.

Przechowywanie
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.


 

Inni kupili również